Status

    6:e December 2023

Arkiv

Den 29:e Oktober - 2023

Dagens projekt.


Coppans BloggCoppans BloggCoppans Blogg


// All the code is "public domain", and free to use for everyone.
// Please mention me if you find this usefull.
//
// All kod är fri för alla att använda.
// Om du finner den användbar så nämn vart du fick den ifrån.
//
// www.coppan.se

float VERSION = 2.0;

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>

#define BLUE A1 // Blue LED
#define RED A2 // Red LED
#define HEATER_PIN A0 // Waterheater ON/OFF

#define KwH 1000 // pulses per kwh.
#define Pulse_Threshold 25000 // Min. time between pulses (ms).
#define Watt_Counter_Time 10000 // post data time (ms).
#define Watt_Time 36 // Magical number.
#define Restart_Counter 20 // Software reset after this amount of errors.

IPAddress ip(192, 168, x, x);
IPAddress gateway(192, 168, x, x);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress dnServer(192, 168, x, x);
char server[] = "cp.se";

int Pulse = 0, Watt = 0, ErrorCounter = 0;
unsigned long LastPulse = 0UL, PulseLastTime = 0UL, WattLastTime = 0UL;

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
EthernetClient client;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
delay(2000); // Dont know.

lcd.begin();
delay(1000); // One second is an iternity.

lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Starting ");
lcd.print(VERSION);

Wire.begin();
delay(1000); // One second is an iternity.

pinMode(HEATER_PIN, INPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(BLUE, OUTPUT);
digitalWrite(HEATER_PIN, LOW);

Ethernet.begin(mac, ip, dnServer, gateway, subnet);
delay(1000); // One second is an iternity.

if (client.connect(server, 80))
{
client.println("GET /cp/start.php?data=1 HTTP/1.0");
client.println("Host: cp.se");
client.println("");
delay(5);
client.stop();
}
else
{
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("No Network!");
delay(5000);
lcd.clear();

ErrorCounter++;
}

attachInterrupt(1, Blink, CHANGE); // Attach interupt #1.

lcd.clear();
}

void loop()
{
unsigned long CurrentTime = millis();

if (CurrentTime - WattLastTime >= Watt_Counter_Time)
{
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("WATT = ");
lcd.print(Watt * 10);

lcd.setCursor(0,1);

if (digitalRead(HEATER_PIN) == 0) lcd.print("Heater ON");
else lcd.print("Heater OFF");

WattLastTime = CurrentTime;
Watt = (Pulse - LastPulse) * Watt_Time;
LastPulse = Pulse;

if (client.connect(server, 80))
{
digitalWrite(BLUE, LOW);

ErrorCounter = 0;

client.print("GET /cp/watt.php?data=");
client.print(Watt);
client.print(",");

if (digitalRead(HEATER_PIN) == 0) client.print("1");
else client.print("0");

client.println(" HTTP/1.0");
client.println("Host: cp.se");
client.println("");
delay(5);
client.stop();
}
else
{
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("No Network! (");
lcd.print(Restart_Counter - ErrorCounter);
lcd.print(")");

digitalWrite(BLUE, HIGH);

ErrorCounter++;
if (ErrorCounter >= Restart_Counter) Software_Reset();
}
}

if (Pulse >= KwH)
{
Pulse = 0;

if (client.connect(server, 80))
{
digitalWrite(BLUE, LOW);

client.println("GET /cp/kwh.php HTTP/1.0");
client.println("Host: cp.se");
client.println("");
delay(5);
client.stop();
}
else digitalWrite(BLUE, HIGH);
}
}

void Blink()
{
unsigned long PulseCurrentTime = micros();

if (PulseCurrentTime - PulseLastTime >= Pulse_Threshold)
{
digitalWrite(RED, HIGH);

PulseLastTime = PulseCurrentTime;
Pulse++;
}
else digitalWrite(RED, LOW);
}

void Software_Reset()
{
asm volatile ("jmp 0");
}

Innehållet som publiceras här omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfälten. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Kommenterarer på "Dagens projekt."

Facebook


Disqus

comments powered by Disqus
A CkWare Production. Copyright 1996 - 2023. NightMode - Where Do You Wanne Sleep Tonight?

Sidan tog 0.5 sekunder att skapa.

Du kommer INTE från en mobil enhet. Du använder SSL